محل تبلیغات شما

تاریخچه و آداب و رسومات روستای بیدباعرض سلام تبریک  ودرودبه کلیه مردان ون بامعرفت وفهیم روستای بید

به مناسبت سالروزولادت باسعادت شاه مردان حیدرکرارامیرمومنان حضرت علی مرتضی ع

بایدگفت بی انصافی است اگر یادی نکنیم از عالمان وفرهیختگان ون روستای عزیزمان بید

که ازدیرباز دراین روستاومنطقه براکوه وحتی جوین وسبزوارزبانزوبوده وباترویج علم ودایرکردن مکتب خانه های فراوان توسط عالمان این دیاردرکوچه وبرزن این روستا صدای دلنشین قرآن به گوش میرسید.

وهمانطورکه اشاره شده است کمترکسی راسراغ داریم که باقرآن و این کلام خدا آشنایی نداشته باشد.به همین منظور برتک تک ما واجب است که یادی کنیم ازاین

مردان خدا وعالمان بی ادعا که مشغول تدریس وبرگزاری کلاسهاومکتب خانه ها بدون هیچ چشم داشتی وجالب انجاست که اکثراین عالمان وملاهان درکنارکارکشاورزی ودامپروری مشغول فراگرفتن

 علم وتدریس بوده اند و بعضی از این عزیزان شنیده شده که درمدارس علمیه سبزوار و درجوار مرقد ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا ع مشغول فراگرفتن علم وبعضی  مفتخر به موًذنی ومداحی  انحضرت راداشته اند.

وطبق تحقیقات به عمل آمده ازبزرگان ومعتمدان این دیارپشت به پشت وزبان زبان ازآنها یادشده

که به حضورشماعزیزان معرفی می گردد.وبازهم ازتمامی مردم عزیزاین روستا چنانچه اسم عالمی ازقلم افتاده بدین وسیله عذرخواه

می باشم.  واسامی این عزیزان که ازدیربازوحدودچند قرن پیش

دراین روستا زحمت کشیده اند یادمی کنیم.وچنانچه به ردیف نبوده است پوزش می خواهم. ضمن اینکه اسامی مداحان ،مدیحه سرایان ،تعذیه خوانان که تعدادآنها بسیارزیادنددرقسمت های دیگر کتاب مذکور قیدشده است(فرازی ازتاریخچه وتمدن روستای بید.نویسنده:علیرضاعمرانی بیدی)

اسامی علماوان روستای بید:

1-مرحوم اقای بزرگ(آقای مجید بیدی منبری،مکتب خانه)

2-مرحوم آقای شیخ میرزاهاشم بیدی منبری،مکتب خانه

3-مرحوم آقای.شیخ ملاحسن حاج عابدعمرانی بیدی( منبری،مکتب خانه،موذن حرم مطهرامام هشتم (ع).).

4-مرحوم شیخ سیدعبدلغفوربیدی(منبری،مکتب خانه)

5-مرحوم ملاسیدعبدالحسین بیدی(مکتب خانه)

6-مرحوم شیخ ملاحسین حاج عابدعمرانی بیدی(منبری،مکتب خانه)

7-مرحوم ملا محمد بیدی(مکتب خانه)

8-مرحوم ملااحمدادیبی بیدی (منبری،مکتب خانه)

9-مرحوم شیخ ملاغلامرضابیدی(مکتب خانه)10-مرحوم شیخ ابولقاسم ادیبی بیدی

11- مرحوم شیخ ملاعبدالکریم بیدی(مکتب خانه)

12-مرحوم ملاکربلای محمدمیرزامحمدعلی بیدی(مکتب خانه)

13-مرحوم شیخ ملااسدالله ملاحسن حاج عابدعمرانی بیدی(منبری)

14-مرحوم کربلایی غلامعلی بیدی(مکتب خانه)

15-مرحوم شیخ عزیزالله حاج علی حاج عابدعمرانی بیدی (منبری،محضرداردفتر ازدواج وطلاق درمنطقه براکوه وجوین)

16- مرحوم میرزاسیف الله(مکتب خانه)

17- مرحوم شیخ عبدااق ملاحسین حاج عابدعمرانی بیدی(منبری،امام جماعت امام زاده شاه زاده شعیب سبزوار)

- مرحوم میرزاعبدالوهاب بیدی(مکتب خانه)

19-مرحوم ملاشیخ عباسعلی ف اسماعیل بیدی(منبری)ادب نیا

20-مرحوم شیخ عبدالعظیم سعادتی بیدی(منبری)

21- مرحوم کربلای ابراهیم خداداد بیدی(مکتب خانه)

22- مرحوم شیخ حسین سعادتی بیدی(منبری)

23- مرحوم شیخ رجبعلی بیدی (منبری)

24- مرحوم شیخ حسین سعادتی بیدی(منبری)

25-شیخ میرزامهدی میرزاعبدالو هاب بیدی(منبری،تعذیه خوان)

26-شیخ محمدرضاف حاج خلیل بیدی(منبری)

26-شیخ مصطفی ف محمدعلی بیدی(منبری)

27- شیخ حسین ف علی بیدی(منبری)

28- شیخ محمدعلی ف شیخ عبدالرزاق عمرانی

 بیدی(منبری،مدیحه سرا)

29-شیخ احسان ف محمدعلی بیدی(منبری)

فرازی ازکتاب تاریخچه وتمدن روستای بید.

باتشکرنویسنده وپژوهشگر:علیرضاعمرانی ( بیدی)شادی روح کلیه درگذشتگان عالمان وفرهیختگان روستای عزیزمان بید مهدفرهنگ وتمدن صلوات برمحمد وآل محمدادامه دارد
چهارشنبه سوری: در روستای بید
ازروزگاران قدیم رسم براین بوده است که چندروز قبل از چهارشنبه آخرسال پیرمردان یاجوانان به کوهای جنوبی روستا که کوهای بسیارمرتفعی دارد رفته ونوعی هیزم  که مخصوص چهارشنبه سوری و آتش سره است به سختی کنده وبه روستا می آوردند.این هیزم نام محلی آن گِلّرگ میباشد.  که مخصوص این کوهپایه است مثل توپ فوتبال که از وسط نصف کرده باشی به زمین چسبیده شده وتمام بدنه آن پر از خارمیباشد که کندن آن به مهارت خاصی نیازدارد.وبهرزحمتی این هیزم خاص رابه روستا می آوردند که دراین ایام در بیشتر منازل پیدا میشد. خلاصه جوانها هرکدام چند کاره (عدد) آورده وبه ردیف به کپه های سه یاهفت تایی چندتا روی هم دپوکرده ومیپریدیمکه آن تعداد 3 و 7 عددهم داستان خودشو داره. به هر حال آتش را 
گِیرا می کردیم(روشن) وآن شعرمعروفسرخی تو از من زردی من ازتو.وبعدآن این تکه های گِلرگ راازدومش می گرفتیم وبه آسمان پرت می کردیم باصدای بلند می گفتیم اِلواِلو .باخرِه پُلو.
.❤️❤️
وازرسومات دیگر قاشق زنی یاملاقه زنی بود که چندتاازنوجوانها جمع شده چادور یا روسری راسروکله خود می پیچیدیم که شناخته نشویم وبه درمنازلها می رفتیم وقاشق یاملاقه ها را به کاسه ای که در دست داشتیم می کوبیدیم وصاحب خانه ها کاسه را گرفته وگردو یا نقل ونخودی داخل کاسه می ریختن وگاهی بعضی از صاحب خانه ها ظرفی را آب کرده روی ما می ریختن❤️❤️

دیگر رسومات چهارشنبه سوری کوزه شکستن بود هرکس کوزه ای  رابالای پشت بام برده بعضی داخل انراچند عددسکه یا اسفند وبالای سرخودمی چرخاندن ومی گفتن دردوبلای خودوبچه هام بخوره به همین کوزه وازبالا به پایین می کوبیدن.❤️❤️❤️

ودیگررسومات شال اندازی بود.
جوانانی که نامزد داشتن یادختری راازاقوام می خواستن ازدیواربه پشت بام طرف رفته وباشالی دو سه متری از سوراخ تنوره یا ردلوله بخاری آویزان وبا سرفه کردن وباپابه پشت بام کوبیدن صاحب خانه متوجه باوجوداینکه آمادگی آنرااکثرا ا داشتن خلاصه مقداری خشکبار یاشیرینی یاگردو یابادام که هرکدام معنی خاص خودراداشته که بعدا به عرض میرسانم وبعضی هاهم برای خنده جارو یا کفش کهنه ای به شال می بستن که با آنهم معنی خاص خودرا داشته است وهمه این رسوما گویای قدمت وتمدن غنی وآثاباستانی این سرزمین کهن ایران بخصوص روستاها وبالاخص روستای عزیزمان بید براکوه را میرساند.یاحق   ❤️❤️❤️❤️❤️

پیشاپیش فرارسیدن بهارطبیعت نوروز باستان را به شما هم روستائیان فهیم وبامعرفتم تبریک گفته سلامتی، شادکامی را برای تک تکتان آرزومندم.
باتشکر:علیرضا عمرانی بیدی.️❤️❤️

بسمه تعالی                               سرگذشت های کوچک وخواندنی         برگزیده ای از تاریخ و تمدن روستای بید      نویسنده :علیرضا عمرانی بیدی.                         دِینّه برفتّه بِیوم به کِینّی کِشوو به خِلِمِه چروندن هوشم دِخادوم بی چّشموم اِفتی وریِک چیزه کولوِه دِپّی سِختو چِنِم کّلّه مِدِنه خِندِدارس نّم کی بّو کِرده بِی.هولم کِرد خادخادم گوفتم ایِ وِمّندّش  که چِندِی مّرّه  اوش. بِِبِخشه خادش چّندِه مّرّه مِنظوروم هِیکّلِشس .دِل وِخادوم اِوردم هاول وِرداشتوم.خِلِمِه هار کّش دایوم وِرطِرف قّلّه.راستِشهِ باگِیوم بِتِرسِیوم گوفتوم نگنه صّحّبِش دِ اِی دورو بِرا  بِشِه .کِیس یاروب! خاب شوما نّمدِنه خِیلِه بِی مّعنِی بوزورگ بِی! هیچچی .وراه زّیوم وِرطِرّف قّلّه کِه بِه یّککرش چّشموم وِر اوبِندِه خدا اِفتِی وِیّک قولِه مِمِنِس نوگاش کِردوم دِیوم خدابیامورز جِلیِلِس که ازِ هِمو طِرِفای کِینّی کِشوو مّمّه .اونجِه دیِقِرونِم اِفتِی!   خدار شوکِر کِردوم کِه دِاو کِینهّ کِیِشوو وِرگِیر او نّکِردم.فِهمِیوم او چیِزوم اِزای خِنِه خوراب  بِیّه کِه دِاونجه بِه کنار آو برفته. دِستامه وِرآسموزّیوم خدار شوکِر کِردوم. کِه اِگِر وِرگِیر او مِکِردوم ازمور وِمو مِدا .ای اِز سِرگذشتای یّکه اِز چِپونای قله بی ( اورِم  خدابیامورزش) که براته نّقِل کِردوم.خلاصه الهی هرمسافری هرکجا هست به سلامتی وبدون خطر به منزلش برگردد.!!
اِمشالاه وازوم اِزاِی سِرگذشتا براته مگوم.شادبِشه.
کِیِنّی کِشوو -نام محلی درشرق بید
خّلّمّه- گوسفند
سِختو- کوه سنگی
بّو- دستشوی بزرگ

اوسنه.این شعرکه هم اکنون درپیش رودارید شعری است بسیار معروف ودوست داشتنی که از چندین سال پیش نسل به نسل بین  مردمان وگذشتگان این روستا رواج داشته است. این روستابا طبیعتی بکروآب وهوای کوهستانی مردمانی سالم و باشعوروبافرهنگ در دل خود پرورانده است. که گواه آن وجود چندین مکتب خانه وملاو منبری درزمان های گذشته است.  
این شعرنمونه ای از همان فرهنگ غنی گذشتگان مامی باشد.  یادمان نرفته مادران ما برای اینکه فرزندخودرابخوابانند بجای لالایی امثال این شعرهاکه مخصوص این روستااست استفاده وزمزمه میکردند.که بسیارپرمعنی می باشد:
آوسّنّه:
آوسّنّه بلّدُم صدوسی
مُنجّکِ زردُم دِگِزی
مُنجّکِ سروِچاه دایُم 
چاه مورِه آوّکِه دا
آوّکِه وِدرخت دایُم
درخت مورِه بّرگّکِه دا
بّرگّکِه وِ گِدی دایُم 
گِدی مورِه پِشملِکِ دا
پِشمِلکِ وِزِمِین دایُم
زِمِین مورِه گِندِمِ دا
گِندِمِ وِخُراس دایُم 
خُراس مورِه آردّکِه دا
آردّکِه وِقِلِف دایُم 
قِلِف مورِه خِمِیرِه دا
خِمِیرِه وِتُنور دایُم 
تُنور مورِه کِلوچِ دا
کِلوچِ وِ دایُم 
مورِه دُعایِ دا
دُعارِه وِخدا دایُم
خدامورِه شُفایِ دا.
ازاین شعر پی به معرفت و اعتقادات مردم این روستا به خداوندمتعال وائمه اطهار. موفقیت در
کاروکوشش ، ساده زیستن ، علم وفرهیختگی مردمان حال وگذشته دیاربیدبراکو خواهیم برد.
التماس دعا.                                      آوسنه : داستانهای قدیمی
منجک زردم دگزی: زنبورکوچک زردمرانیش زد
منجک سروآو دایم:زنبور.راداخل چاه آب انداخت.
موره آوک دا:مرا آب داد
گدی:بچه گوسفند بز.
پشملک دا:به مدفوع گوسفند گویندکه تبدیل به کودحیوانی میشمود.
خراس: نوعی آسیاب دستی دوتکه سنگ دایره شکل حدود 50 سانت که وسط آنراسوراخ کرده روی همدیگر قرار میگرفت وبایک چوب بعنوان دسته گندم را داخل سوراخی که ازوسط سنگ بالایی بود ریخته می چرخاندن وتوسط این وسیله درقدیم آرد درست می کردند.
کلوچ: خمیری که داخل تنور روی آتش می انداختن تا نوعی سوخاری می شد ومی خوردند.


باسلام وعرض ادب به تمامی عزیزانی که به هرنحوی این سرگذشتها وگویشهای شیرین واصیل را به زبان محلی روستای بید مطالعه می نمایند.
قبلا از کاستی ها ومشاهده اشتباهات احتمالی درنوشتارهای این حقیرازکلیه استادان وعزیزان
هم روستائیان بیدی خودم عذرخواه می باشم. ضمن اینکه ازراهنمائی ها، پیشنهادات وهمکاریهای شما عزیزان خشنودوکمال تشکر رادارم .بخصوص ازکسانی که مرادرامراین پژوهش ها یاری نموده اند بزرگان عالمان پیر وجوان پدرومادرانی که دراین روستا بوده اند،هستندوفوت شده اند برای تک تک درگذشتگان بیدی ازخداوند منان مغفرت وبرای حاضرین وآیندگان بیدی مقیم روستا ونقاط کشور سلامتی و موفقیت راآرزومندم. دست تمامی آنهارا میفشارم وعرض ادب دارم که نتیجه این سی وچندسال پژوهش فوق را مرهون لطف و کمک هم روستائیان عزیزوبامعرفتم میدانم.
 شادوتندرست باشید.
نویسنده:علیرضا عمرانی بیدی.

بید نقطه ای است از سرزمین گوهربار ایران عزیزمان در شرق خاوران، همانجایی كه همه روزه خورشید نورانی از آن طلوع می كند، و شمیم عطر دل انگیز آستان قدس رضوی حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام آن خورشید.


روستای بید در 35 كیلومتری شمال شهرستان سبزوار و 25 كیلومتری جنوب شهرستان جوین(نقاب) واقع گردیده است


 كه  از شمال به300 متری ایستگاه راه آهن اسفراین  و حكم آباد و سید آباد، از جنوب ‌به روستاهای كراب و 

بلاش آباد و از شرق به روستای برغمد و كوه‌های افچنگ ، و از غرب به روستاهای دلك‌ آباد، رامشین و جلمبادان ختم می شود.  بید تنها روستایی است كه نظر پهناوری در منطقه براكوه كه دو روستای دیگر به نام‌های یحیی اباد و شمس آباد را در دل سرزمین‌های  شمالی خود جای داده است.  یكی از جاده‌های قدیم میان بر ابریشم به شهرستانهای جهان ارغیان( بام و صفی آباد) اسفراین، جوین و جغتای واز آنجا به شمال کشور و سپس به تركمنستان شوری سابق ختم می شده است كه هم اكنون جاده آسفالته مذكور از كنار این روستا می‌گذرد، كه می‌بایست از دل كوههای شمال سبزوار گذشت تا به این دیار رسید. این روستا كه یكی از بزرگترین و آبادترین روستاهای براكوه است در زمان قدیم، از لحاظ جمعیتی، علمی- اقتصادی و اجتماعی با تمدنی غنی می باشد، و از نظر جغرافیایی در حاشیه جاده پر رفت و آمد که به شهرها و كشورهای همسایه متصل می‌شده  قرار گرفته و  باعث آبادانی بیشتر آن شده است، قدمت این روستا به صدها سال قبل بر می گردد. روستای بید در كنار رودخانه ای است كه چندین رود از كوهای جنوبی به این رودخانه منتهی می‌شود و منطقه ای بسیار سرسبز و خوش آب وهوا را باعث شده است که با كوچكترین بارندگی آب از كوهای آن سرازیر و سیل از این رودخانه جاری می‌گردد، بخصوص آبشار زیبایی كه در دل كوهای جنوبی این روستا قرار گرفته است چشم انداز زیبای این روستا را دو چندان کرده است از دیگر جذابیتهای طبیعی روستای بید چشمه آب بشیر است، كه هم اكنون بصورت قنات از آن استفاده می گردد.  آبی است بسیار شیرین و گوارا و خنك كه زبانزد خاص و عام می باشد.

پژوهشگر: علیرضا عمرانی بیدی

به ادامه مطلب مراجعه کنید. 

اسامی شهدای سر افراز و معظم روستای بید                                       15/12/1392

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ شهادت

محل شهادت

درجه

محل دفن

1

شهید محمد كاظم گنابادی نژاد

عباسعلی

/2/74

آبهای خلیج فارس

سرلشكر خلبان

سبزوار

2

شهید غلامعلی بیدی

سلیمان

11/12/64

پنجوین

سردار پاسداران

بید

3

شهید مجتبی بیدی

محمد علی

31/6/86

كوشك(خوزستان)

سروان

بید

4

شهید ابراهیم بیدی

علی

26/5/67

امیریه خوزستان پنجم شكاری

سروان

بید

5

علی اصغر رضایی

حسن

1362

شلمچه

استوار دوم

سبزوار

6

شهید علی اصغر بیدی

غلامحسن

21/1/66

شلمچه

پاسدار

سبزوار

7

شهدی  عباسعلی سعادتی بیدی

عبدالرحیم

6/12/65

شلمچه

جهادگر

سبزوار

8

شهید حسین بیدی

محمدرضا

20/5/62

مهاباد

سرباز

بید

9

شهید علی بیدی

غلامعلی

1/9/66

حاج عمران

سرباز

بید

10

شهید علی اكبر بیدی

عبدالرحیم

24/10/65

سومار

سرباز

سبزوار

11

شهید اصغر بیدی

علی

21/1/67

ماووت

پاسدار

بید

12

شهید ابراهیم بیدی

رمضانعلی

23/10/65

شلمچه

سرباز

بید

13

شهید رمضانعلی سامعی

غلامرضا

1364

حول العظیم

پاسدار

مشهد

14

محمد بیدی

حسین

66

سیستان و بلوچستان

سرباز

سبزوار

15

ابراهیم بیدی

محمد علی

3/3/80

اشنویه

پاسدار

بید

16   مهدی بیدی                       محمد حسین خرداد95   حلب سوریه                         بسیجی            بید

 

 

نگاهی كوتاه به فرهنگ و تمدن روستای بید:

تمدن و فرهنگ غنی بید آنچنان بوده است كه با دارا بودن دفترخانه ازدواج و طلاق از تمام نقاط براكوه و جوین به این دفترخانه مراجعه می‌نمودند. ( دفتر دار حاج شیخ عزیزالعمرانی بیدی)

از دیگر مراكز این روستا می‌توان به موارد زیر اشاره كرد

1-پاسگاه ژاندامری كه تا سال 1345 دایر بوده است

2-تلفخانه و مركز پست

3-پر سابقه ترین شرکت تعاونی روستایی( آرش) كه روستاهای براكوه از آن تغذیه می‌شده است و همچنان دایر است.

4-مركز امتحان نهایی مقطع ابتدایی روستاهای براكوه

و.

روستای بید از لحاظ اینكه در مسیر جاده میان بر ابریشم قرار داشته است جهت داد و ستد دارای چهار كاروانسرا بوده است. در قدیم زیر زمینهای متعدد طولانی برای درامان بودن از دست راهن وجود داشته که از این زیرزمینی ها برای كارگاههای نخ بافی، فرد بافی، و چرخچه  تابی استفاده می شده است. چندین كارگاه شیره انگور در این روستا دایر بوده است، بید دارای چندین آسیاب آبی و موتوری بوده است كه وجود آ نها حاكی از جریان داد و ستد در این روستا می‌باشد.

گود قلعه كه به گود پهلوانان یا كمر پهلوان معروف می‌باشد و در غرب روستا قرار گرفته است، با نشانه ای به نام پنج من سنگ که تکه سنگ کوه مانند بسیار بزرگی است و در ضلع شرقی گودقلعه قرار دارد و مانند دژی محکم از آن محافظت میکند، از حاشیه جاده نمایان و جلوه گری می نماید که گواه این خصلت پهلوانی و ورزش دوستی مردمان این دیار می باشد،  جوانانی سربلند و استوار که مانند كوههای سر به فلك كشیده همین سرزمین با غیرت و علم اندوزی خود سرزمینمان بید را سرفراز کرده اند. با وجود این گود در زمانهای قدیم پهلوانان و كشتی گیرانی  از سرزمینهای دوردست و مناطق دیگر جهت مسابقات كشتی به این دیار و این محل می‌آمدند. روستای بید در كنار رودخانه بزرگ بید قرار گرفته كه باعث سر سبزی و خوش آب و هوا شدن روستا گردیده است و چندین رود از كوههای جنوبی به این رودخانه منتهی می‌شود كه به محض كمترین بارندگی باعث جاری شدن سیل در این رودخانه می‌شود. از دیگر جذابیتهای طبیعی این روستا آبشار زیبایی است كه در دل كوههای جنوبی آن نمایان و چشم انداز زیبایی از این روستا به نمایش می‌گذارد . بید دارای چندین كلاته و باغات است که داخل كوههای جنوبی آن واقع شده است از جمله كلاته مرغزار كه دو قنات جاری در دل خود جای داده است و كلاته كاریز نو ( احمد آباد) در شمال روستا قرار گرفته است. روستای بید دارای چندین چشمه سار و  2 قنات در داخل روستا است. قنات ها به نام آب بشیر و قنات حوض می باشد كه آب بشیر همان چشمه معروف قدیمی این منطقه است. آبی بسیار شیرین و خنك و گوارا که در قدیم در كنار این چشمه درختان بید بسیاری وجود داشته است. این آب در تابستان جاری و بسیار خنك است كه زبانزد خاص و عام می باشد.

زبان و گویش مردم این روستا فارسی اصیل است برای مثال یه گنجشك ،جغوك و به آب تنی، غوطه خوردن و به سیلی زدن به صورت  (لپستی یا شپّات) می‌گویند. روستای بید با وجود اینكه بیشتر مردم آن برای پیشرفتهای علمی و غیره به شهرهای تهران سبزوار وكوچ كرده‌اند ولی همچنان دل به زادگاه خود دارند كه با كوچكترین بهانه و اتفاقی از جمله ایام عید ، محرم، یا مراسمات دیگر- خواسته و ناخواسته حدوده دو هزار و حتی بیشتر در روستای بید حاضر و سكنی می گیرند .از نظر اشتغال اهالی بومی بید به كشاورزی و دامداری می پردازند كه اکثرا به كار كشاورزی و باغداری مشغول هستند. روستای بید در كشاورزی و بخصوص در حال حاضر در باغداری در زمینه درختان همچون گیلاس ، زردآلو، زبانزد روستاهای منطقه می باشد و به لحاظ آب و هوایی از نظر جغرافیایی طوری واقع شده كه میوه‌های  این روستا  از مناطق دیگر زودتر به ثمر می رسد و به شهر های تهران و سبزوار برای فروش ارسال می شود. ضمن اینكه كشت كار دیگر اهالی بید از جمله صیفی كاری  مثل خیار و گوجه فرنگی، هندوانه و غیره می باشد در حال حاضر كشت زعفران در این روستا رونق گرفته است.

روستای بید دارای چندین مسجد از زمان قدیم بوده است كه در حال حاضر ‌ دو مسجد بالا و پایین  و یك حسینیه تازه ساخت در داخل روستا دایر می باشد . دارای 2 حمام  یك حمام قدیم كه در پایین روستا با قدمت بسیار قدیمی كه متأسفانه تخریب نموده‌اندو دیگری دایر می باشد. پیر حاجات بید در مجاور قبرستان قدیمی واقع شده است همچنین غاری به نام غار اژدر (اژدها) در داخل كوههای جنوبی روستا قرار گرفته است. روستای بید  دارای سه مدرسه در قدیم بوده است كه هم اکنون یكی از آنها دایر می‌باشد.

روستای  بید تاکنون 15 شهید بزرگوار، حدود 30 جانباز، 4آزاده و حدود 50 رزمنده ، تقدیم انقلاب اسلامی نموده است.

  پژوهشگر:

علیرضا عمرانی (بیدی) .ادامه دارد


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
frectalehonaris nesdoserreu خرید ساعت مچی زنانه دخترانه شیک ارزان قیمت 98 طراحی سایت حرفه ای happyschool1398 Katie kefayatramlzehnibook پایگاه اطلاع رسانی مجله جراحی زیبایی بینی