محل تبلیغات شما

باعرض سلام تبریک  ودرودبه کلیه مردان ون بامعرفت وفهیم روستای بید

به مناسبت سالروزولادت باسعادت شاه مردان حیدرکرارامیرمومنان حضرت علی مرتضی ع

بایدگفت بی انصافی است اگر یادی نکنیم از عالمان وفرهیختگان ون روستای عزیزمان بید

که ازدیرباز دراین روستاومنطقه براکوه وحتی جوین وسبزوارزبانزوبوده وباترویج علم ودایرکردن مکتب خانه های فراوان توسط عالمان این دیاردرکوچه وبرزن این روستا صدای دلنشین قرآن به گوش میرسید.

وهمانطورکه اشاره شده است کمترکسی راسراغ داریم که باقرآن و این کلام خدا آشنایی نداشته باشد.به همین منظور برتک تک ما واجب است که یادی کنیم ازاین

مردان خدا وعالمان بی ادعا که مشغول تدریس وبرگزاری کلاسهاومکتب خانه ها بدون هیچ چشم داشتی وجالب انجاست که اکثراین عالمان وملاهان درکنارکارکشاورزی ودامپروری مشغول فراگرفتن

 علم وتدریس بوده اند و بعضی از این عزیزان شنیده شده که درمدارس علمیه سبزوار و درجوار مرقد ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا ع مشغول فراگرفتن علم وبعضی  مفتخر به موًذنی ومداحی  انحضرت راداشته اند.

وطبق تحقیقات به عمل آمده ازبزرگان ومعتمدان این دیارپشت به پشت وزبان زبان ازآنها یادشده

که به حضورشماعزیزان معرفی می گردد.وبازهم ازتمامی مردم عزیزاین روستا چنانچه اسم عالمی ازقلم افتاده بدین وسیله عذرخواه

می باشم.  واسامی این عزیزان که ازدیربازوحدودچند قرن پیش

دراین روستا زحمت کشیده اند یادمی کنیم.وچنانچه به ردیف نبوده است پوزش می خواهم. ضمن اینکه اسامی مداحان ،مدیحه سرایان ،تعذیه خوانان که تعدادآنها بسیارزیادنددرقسمت های دیگر کتاب مذکور قیدشده است(فرازی ازتاریخچه وتمدن روستای بید.نویسنده:علیرضاعمرانی بیدی)

اسامی علماوان روستای بید:

1-مرحوم اقای بزرگ(آقای مجید بیدی منبری،مکتب خانه)

2-مرحوم آقای شیخ میرزاهاشم بیدی منبری،مکتب خانه

3-مرحوم آقای.شیخ ملاحسن حاج عابدعمرانی بیدی( منبری،مکتب خانه،موذن حرم مطهرامام هشتم (ع).).

4-مرحوم شیخ سیدعبدلغفوربیدی(منبری،مکتب خانه)

5-مرحوم ملاسیدعبدالحسین بیدی(مکتب خانه)

6-مرحوم شیخ ملاحسین حاج عابدعمرانی بیدی(منبری،مکتب خانه)

7-مرحوم ملا محمد بیدی(مکتب خانه)

8-مرحوم ملااحمدادیبی بیدی (منبری،مکتب خانه)

9-مرحوم شیخ ملاغلامرضابیدی(مکتب خانه)10-مرحوم شیخ ابولقاسم ادیبی بیدی

11- مرحوم شیخ ملاعبدالکریم بیدی(مکتب خانه)

12-مرحوم ملاکربلای محمدمیرزامحمدعلی بیدی(مکتب خانه)

13-مرحوم شیخ ملااسدالله ملاحسن حاج عابدعمرانی بیدی(منبری)

14-مرحوم کربلایی غلامعلی بیدی(مکتب خانه)

15-مرحوم شیخ عزیزالله حاج علی حاج عابدعمرانی بیدی (منبری،محضرداردفتر ازدواج وطلاق درمنطقه براکوه وجوین)

16- مرحوم میرزاسیف الله(مکتب خانه)

17- مرحوم شیخ عبدااق ملاحسین حاج عابدعمرانی بیدی(منبری،امام جماعت امام زاده شاه زاده شعیب سبزوار)

- مرحوم میرزاعبدالوهاب بیدی(مکتب خانه)

19-مرحوم ملاشیخ عباسعلی ف اسماعیل بیدی(منبری)ادب نیا

20-مرحوم شیخ عبدالعظیم سعادتی بیدی(منبری)

21- مرحوم کربلای ابراهیم خداداد بیدی(مکتب خانه)

22- مرحوم شیخ حسین سعادتی بیدی(منبری)

23- مرحوم شیخ رجبعلی بیدی (منبری)

24- مرحوم شیخ حسین سعادتی بیدی(منبری)

25-شیخ میرزامهدی میرزاعبدالو هاب بیدی(منبری،تعذیه خوان)

26-شیخ محمدرضاف حاج خلیل بیدی(منبری)

26-شیخ مصطفی ف محمدعلی بیدی(منبری)

27- شیخ حسین ف علی بیدی(منبری)

28- شیخ محمدعلی ف شیخ عبدالرزاق عمرانی

 بیدی(منبری،مدیحه سرا)

29-شیخ احسان ف محمدعلی بیدی(منبری)

فرازی ازکتاب تاریخچه وتمدن روستای بید.

باتشکرنویسنده وپژوهشگر:علیرضاعمرانی ( بیدی)شادی روح کلیه درگذشتگان عالمان وفرهیختگان روستای عزیزمان بید مهدفرهنگ وتمدن صلوات برمحمد وآل محمدادامه داردعالمان و روحانیون روستای بید

سرگذشت های کوتاه وخواندنی برگزیده ای از تاریخ وتمدن روستای بید (چهار شنبه سوری)

سرگذشت های کوچک وخواندنی برگزیده ای از تاریخ و تمدن روستای بید (قسمت 3)

بیدی ,مرحوم ,شیخ ,خانه ,مکتب ,منبری ,مرحوم شیخ ,مکتب خانه ,بیدی منبری ,بیدی مکتب ,روستای بید

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
fnegah99 Kim online store Pete zhorasik مشاوره و آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ در شیراز AZ WEB anvarquranandetrat تابلوسازی اصفهان